Solvent ČR s.r.o. a dceřiné společnosti zpracovávají osobní informace na těchto úrovních:

  • Dodavatelé a odběratelé služeb a zboží jedná se o zpracování osobní údajů fyzických osob, kde není vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů, jelikož se jedná o účel poskytnutí služby nebo zboží

  • Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání,

  • Kamerové systémy na skladech a na prodejnách, které slouží pro ochranu majetku a osob (https://www.pksolvent.cz/kamery)

  • Marketing - kluby TETA Klub a TOP klub, e-shopy: www.sleky.cz a www.tetadrogerie.cz, zde společnost Solvent ČR s.r.o., IČ: 25069497, se sídlem Poděbradská 1162, Šestajovice, a společnost Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., IČ: 26148579, se sídlem Poděbradská 1162, Šestajovice,  ve smyslu čl. 37 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec je jmenován pro činnost/zpracování osobních údajů: marketing, zakládající se mj. na profilování, včetně předchozího nákupního chování, realizovaný v souvislosti s věrnostními kluby (TETA klub a TOP klub) a e-shopy (www.sleky.cz a www.tetadrogerie.cz)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Dagmar Morávková
advokát, ev. č. ČAK: 13532,
email: poverenecGDPR@pksolvent.cz
telefon: 296 335 552

 


 

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
 

Společnosti SOLVENT ČR s.r.o. a Teta drogerie ČR s.r.o. jsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Jsou tudíž povinny zavést vnitřní oznamovací systém pro podávání chráněných oznámení a ustavit příslušnou osobu, která podání přijímá a vyřizuje. Tyto své zákonné povinnosti společnosti splnily.

V rámci plnění zákonných povinností při přijímání a vyřizování podání příslušnou osobou dochází ke zpracování identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů (zejména údajů o oznamovaném jednání) oznamovatele, oznamovaného a dalších osob, které jsou oznámeným jednáním dotčeny, příp. rozhodných skutečnostech mohou poskytnout svědectví atd.

Oznámení a související dokumentace jsou uchovávány v zákonem předepsané evidenci po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Podrobné informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE