Projekt „TETA profesní vzdělávání pracovníků“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004535

Doba realizace projektu: 1.2.2017 - 31.1.2019

Projekt je zaměřený na zvýšení profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. a franšízových partnerů, kteří jsou do projektu zapojeni.

Do projektu bude zapojeno celkem 260 zaměstnanců.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v oblasti:

  • Měkké a manažerské dovednosti

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Zvyšování konkurenceschopnosti českého trhu drogerie systematickým vzděláváním obchodních týmů společnosti p.k. Solvent, s.r.o.“

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti českého trhu drogerie systematickým vzděláváním obchodních týmů společnosti p.k. Solvent, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00151
Částka podpory: 5 878 439,- Kč
Doba realizace projektu: 1. říjen 2009 až 30. červen 2011

Projekt se zabýval:

  • vytvořením komplexního systému řízení výkonnosti
  • vytvořením komplexního systému vzdělávání a rozvoje obchodních zástupců
  • realizací vzdělávacích programů pro obchodní zástupce v rozsahu 108 školících dnů

Cílem projektu byla podpora trvalého profesního a osobního růstu obchodních zástupců systematickým rozvojem klíčových kompetencí obchodních zástupců prostřednictvím jejich vzdělávání.

Realizátor projektu:
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
IČ: 25568027
Kudlov 500, Zlín 76001

Více informací o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost naleznete na www.esfcr.cz.

Projekt „Systém řízení podle kompetencí (MbC) a související vzdělávací aktivity pro p.k.Solvent“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00382
Výše podpory: 4.507.153,- Kč
Doba realizace projektu: 1. duben 2010 až 31. březen 2012

Popis projektu:

Cílem projektu bylo rozvíjet efektivní systém řízení lidských zdrojů v p.k.Solvent a rozvíjet také profesní kompetence spolupracovníků (zaměstnanců) p.k.Solvent a zvyšovat jejich kvalifikaci realizací řady vzdělávacích aktivit.

V rámci realizace projektu byly vytvořeny a popsány kompetenční modely všech manažerských pozic v p.k.Solvent. Tyto modely jsou nástrojem efektivního způsobu řízení lidských zdrojů v p.k.Solvent a spolu s diagnostikou kompetencí budou vysoce kvalitním podkladem pro správné a efektivní nastavení plánu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců p.k.Solvent.

Role manažerů spočívá především v dosahování stanovených cílů prostřednictvím práce jiných lidí. A odtud vede přímá cesta k dosahování strategických cílů p.k.Solvent a k jeho dalšímu rozvoji.

Klíčové vzdělávací aktivity:

  • Rozvoj systému řízení lidských zdrojů- Efektivní komunikace- Logistika- Řízení vztahů s dodavateli- Právo / ekonomie- PC gramotnost- Vzdělávání v IT
  • Podpora úspěšnosti firmy p.k.Solvent na trhu drogerie v ČR znamená podporu udržení 356 pracovních míst v p.k.Solvent a tisíců dalších pracovních míst v partnerské síti drogerií TETA i u dalších zákazníků firmy p.k.Solvent.

Realizátor projektu:
Název: p.k.Solvent s.r.o.
IČ: 25069497
Ulice: K Žižkovu 9
Město: Praha 9
PSČ: 19000

Více informací o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost naleznete na www.esfcr.cz.

Projekt „NOVÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI P.K. SOLVENT S.R.O.“

Praha, 11. června 2012 – Společnost p.k. Solvent s.r.o. využila možnosti čerpání prostředků z fondu EU a realizovala projekt zabývající se řízením na základě zvyšování kompetencí zaměstnanců. Prostředky na vzdělávání společnost získala z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Na základě projektové žádosti byla p.k. Solventu s.r.o. poskytnuta dotace ve výši 4 507 153 Kč.

Cílem projektu „Systém řízení podle kompetencí (MbC) a související vzdělávací aktivity pro p.k.Solvent.“ bylo nastavení efektivního systém řízení lidských zdrojů v p.k.Solvent a rozvoj profesních kompetencí.

Projekt a související vzdělávací aktivity pro p.k.Solvent.“, probíhaly od 1.4.2010 do 31.3.2012. Za 24 měsíců proběhlo 76 kurzů. Do projektu bylo zapojeno 131 účastníků (60 mužů, 71 žen), ze kterých vzešlo 631 úspěšných absolventů kurzů. Každý z absolventů prošel průměrně 8 školeními.

V rámci realizace projektu byly vytvořeny a popsány kompetenční modely všech manažerských pozic v p.k.Solvent. Tyto modely jsou nástrojem efektivního způsobu řízení lidských zdrojů v p.k.Solvent a spolu s diagnostikou kompetencí tvořily kvalitní podklad pro správné a efektivní nastavení plánu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců p.k.Solvent, který byl realizován v rámci projektu.

Podpora úspěšnosti firmy p.k.Solvent na trhu drogerie v ČR znamená podporu udržení 356 pracovních míst v p.k.Solvent a tisíců dalších pracovních míst v partnerské síti drogerií TETA i u dalších zákazníků firmy p.k.Solvent.

Další informace: 
Martina Bílková 
projektová manažerka